Μορφές Διαλογισμού

Πρέπει να θυμάστε ότι αυτή η ευαισθησία δεν πρέπει να περιοριστεί σε περιπάτους και καθιστικές ασκήσεις. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σωματικές λειτουργίες και στάσεις ανά πάσα στιγμή. Στην πραγματικότητα ο διαλογιστής θα πρέπει να προσπαθεί να διατηρεί σταθερά την προσοχή (sati). Ο ξαπλωμένος διαλογισμός ενισχύει περαιτέρω την ευαισθητοποίηση για όλα αυτά που συμβαίνουν.